Rollespil

Hvad skal der ske med mosen? Et læringsrollespil for mellemtrin og udskoling.

Rollepillet, som blev gennemført i projektet var et dialogspil, hvor de forskellige deltagere repræsenterede forskellige interesser i forhold til naturen: kommune, fritidsklubber, jordejere m.v

Formålet var at få eleverne til at sætte ord på, hvad naturoplevelsen egentlig betyder for dem. Hvad er f.eks. forskellen på at fiske små skaller i en lille skovsø, når man kan fange store ørreder i en firkantet beton-dam?

Gennem rollespillet fik eleverne flere perspektiver på fx. problemstillinger vedrørende naturområder. Denne indlevelse i forskellige perspektiver, muliggør stillingtagen og udvikling af relationer, interesse og motivation.

Hent inspiration i videoerne og download lærervejledning her:  Hvad skal der ske med mosen?

 

Se film fra Hellebækskolen, og hør elevernes og deres lærers vurdering af forløbet her:

 

Elever på Østerskov efterskole arbejder her med dialog-rollespillet:

EcoLearn – EcoMUVE

Læringsspillet EcoMUVE er udviklet af Harvard Universitetet for elever på mellemtrin og udskoling.
EcoMuve programmet giver mulighed for at afprøve og simulere øko-systemerne, som man har iagttaget og oplevet i naturen. Derigennem tydeliggøres ellers usynlige processer i naturen og muliggør refleksion over dem, og en oplevelse af handlemuligheder.
Der følges to forskellige biotoper, dammen og skoven. I spillet er der mulighed for at undersøge og indsamle data for forskellige tidspunkter i løbet af året og forsøge at finde forklaringer på forandringer.

Lærer Pernille Reenberg Nyagerskolen fortæller om forløb med EcoMUVE og EcoMobile:

Lærer Anne Mette Jensen, Hellebækskolen fortæller om udbytte af EcoMUVE i undervisningen:

Østerskov Efterskole arbejdede med EcoMUVE i en rollespilsramme og er derfor i uniformer:

4. klasse på Nyagerskolen har legende, entusiastisk og kollaborativ tilgang til spillet:

Æstetiske læreprocesser

Eleverne har i projektet arbejdet med at få en dybere forståelse og øget naturbevidsthed, gennem først at sanse naturen, og derefter omsætte sansninger i forskellige æstetiske udtryksformer i naturen.

En af metoderne var Haiku digte, der blev skrevet i naturen. Eleverne målte endvidere puls før og efter arbejdet i naturen.

Her er elevernes og lærerens oplevelse af arbejdet med digte i naturen på Hellebækskolen:

Her er vejledningen til Hellebækskolens 7. klasse:Skriv et haikudigt

 

En klasse på Østerskov Efterskole har arbejdet med forskellige udtryksformer om naturens betydning for dem, gennem maleri, rollespil og oplæg om naturens betydning for mennesker.

8. klasse på Hellebækskolen har arbejdet med “Søhistorier”.

Søhistorier er produceret i en narrativ ramme om udfordringer for den lokale sø, som eleverne først blev introduceret til, og derefter lavede de disse to videoer inden for rammen.


 

4. klasse på Nyagerskolen har arbejdet med Haiku digte i naturen

Her ses deres resultater:

EcoLearn – EcoMobile

ECOMobile

Harvard Graduate School of Education har gennem en årrække udviklet et prisbelønnet læringsmateriale, som har til hensigt at skabe forståelse for naturens øko-systemer gennem observation og refleksion. http://ecolearn.gse.harvard.edu/ecoMOBILE/overview.php

Vi har etableret et samarbejde med dem omkring forskning i immersiv oplevelsesbaseret læring. Og i den forbindelse har vi arbejdet med deres eksisterende materiale, så det kan tilpasses til danske forhold og anvendes mobilt koblet til steder i naturen.

Ecomobile er egentlig udviklet til de ældste klasser, men i samarbejde med ældre klasser har en 4. klasse også haft glæde af materialet. 

Ecomobile er blevet brugt i forbindelse med det virtuelle spil EcoMUVE, som visualiserer nogle af de samme forhold, som eleverne måler i naturen i Ecomobile.

 

På Østerskov Efterskole arbejdes der her med materialet med ældre elever:

4. klasse Nyagerskolen samarbejder med  med Valhøjskolens 6. klasse:

4. klasse Nyagerskolen samarbejder med 9. klasse:

Eleverne bruger apps på deres mobil telefon hvor de guides til at lave målinger i økosystemet, som “rigtige” naturvidenskabforskere også laver for at registrere ændringer i økosystemet over året og over tid.

De guides gennem øvelserne af QR koder, som læses af apps, og det giver et nyt lag på virkeligheden, at de med deres mobiler kan aflæse naturen og få forklaringer i appen. Appen er meget nutidig i sin spilagtige tilgang, men også utroligt faglig i de krav, den stiller til eleverne.

Ecomobile kan med fordel bruges i et længerevarende forløb, hvor årstiders skiften indrages og der kan sammenlignes værdier for forskellige tider på året.

Naturen i kroppen

Samspillet med menneske og natur kan forstås og gøres meningsfuldt gennem at tydeliggøre, hvordan naturen spiller ind på menneskets velbefindende, ved at lave målinger på puls, hjerterytme og andre indikatorer på stress og afslapning, som man ved at naturen kan have en positiv indflydelse på.

Denne form for indikatorer kan være væsentligt for at give eleverne baggrund for at koble erkendelse af den personlige oplevelse med naturens potentiale som trivselsfremmede rum.

Det var hensigten at få eleverne til at reflektere over subjektive oplevelser, og naturens betydning for den personlige fysiske og emotionelle harmoni og balance.

En dimension af projektet var derfor at inddrage elevernes relation til deres krop, gennem måling og refleksion over, hvordan de responderer på at være i naturen og oplever det.

Pernille Reenberg på Nyagerskolen har her lavet en film om elevernes arbejde med pulsmåling og afslapning i naturen: