Naturen i spil Naturen i spil

Om projektet

Projektet har udviklet metoder og tilgange der kan fremme udviklingen af børn og unges forståelse af sammenhænge i naturen i et perspektiv, som inddrager dem personligt på alle planer, både affektivt, kropsligt og kognitivt. Tilgange som giver dem indsigt og redskaber til at forholde sig til menneskers samspil med naturen, både fra et erkendelsesperspektiv og fra et oplevelsesmæssigt perspektiv. Metoderne er blevet afprøvet af forskellige folkeskoleklasser: 4. og 9. klasse på Nyagerskolen. 6. klasse på Valhøjskolen, 8. klasse på Hellebækskolen og et efterskolehold på Østerskov Efterskole. Se eksempler på læringsforløb og evalueringer under de øvrige punkter.

Om projektet

Projektet har udviklet metoder og tilgange der kan fremme udviklingen af børn og unges forståelse af sammenhænge i naturen i et perspektiv, som inddrager dem personligt på alle planer, både affektivt, kropsligt og kognitivt. Tilgange som giver dem indsigt og redskaber...

Perspektiver for naturen i spil

I en tidsalder hvor naturen er under stigende pres globalt og nationalt, er det væsentligt at børn og unge udvikler relationer til naturen, både af hensyn til deres egen livskvalitet og for at give dem handlekompetencer så de kan være...

Kontakt

  ReCreate Research Center For Creative And Immersive Learning Environment Kontakt: Forskningsansvarlig Lisa Gjedde, Professor mso. Telefon: +4599407467 E-mail: lg@learning.aau.dk Website: www.recreate.aau.dk

Hvorfor sætte naturen i spil?

Naturen er under pres i vores moderne livsførelse, hvor børn og unge vokser op uden nødvendigvis at have nogen direkte relation til naturen. Uden en direkte oplevelse af naturen, dens betydning for livskvalitet, og en forståelse for konsekvenserne af menneskets indvirkning på naturen, kan det være vanskeligt at få nye generationer til at tage vare på naturen fremadrettet. Lærer Pernille Reenberg, Nyagerskolen, om hvorfor naturen skal sættes i spil: Lærer Anne-Mette Jensen Hellebækskolen:

Hvordan sætte naturen i spil?

Ved at arbejde med en ny kombination af metoder er der udviklet en sammenhængende og helhedsorienteret didaktisk tilgang, der kan anvendes i Folkeskolen. Materialet er tiltænkt udskolingen, men yngre klasser har deltaget i et samarbejde med ældre klasser. Tilgangen er baseret på forskellige lovende innovative læringstilgange som kan kombineres for at opnå den bedst mulige kobling mellem indlevelse, refleksion og personlig udvikling, så der sker ikke blot sker en kognitiv videns tilegnelse men en personlig bevidsthed og dannelsesproces som gør det muligt at relatere meningsfuldt til naturen fremadrettet.