EcoLearn – EcoMobile

ECOMobile

Harvard Graduate School of Education har gennem en årrække udviklet et prisbelønnet læringsmateriale, som har til hensigt at skabe forståelse for naturens øko-systemer gennem observation og refleksion. http://ecolearn.gse.harvard.edu/ecoMOBILE/overview.php

Vi har etableret et samarbejde med dem omkring forskning i immersiv oplevelsesbaseret læring. Og i den forbindelse har vi arbejdet med deres eksisterende materiale, så det kan tilpasses til danske forhold og anvendes mobilt koblet til steder i naturen.

Ecomobile er egentlig udviklet til de ældste klasser, men i samarbejde med ældre klasser har en 4. klasse også haft glæde af materialet. 

Ecomobile er blevet brugt i forbindelse med det virtuelle spil EcoMUVE, som visualiserer nogle af de samme forhold, som eleverne måler i naturen i Ecomobile.

 

På Østerskov Efterskole arbejdes der her med materialet med ældre elever:

4. klasse Nyagerskolen samarbejder med  med Valhøjskolens 6. klasse:

4. klasse Nyagerskolen samarbejder med 9. klasse:

Eleverne bruger apps på deres mobil telefon hvor de guides til at lave målinger i økosystemet, som “rigtige” naturvidenskabforskere også laver for at registrere ændringer i økosystemet over året og over tid.

De guides gennem øvelserne af QR koder, som læses af apps, og det giver et nyt lag på virkeligheden, at de med deres mobiler kan aflæse naturen og få forklaringer i appen. Appen er meget nutidig i sin spilagtige tilgang, men også utroligt faglig i de krav, den stiller til eleverne.

Ecomobile kan med fordel bruges i et længerevarende forløb, hvor årstiders skiften indrages og der kan sammenlignes værdier for forskellige tider på året.