Om Projektet

Gennem at arbejde med en ny kombination af metoder er der udviklet en sammenhængende og helhedsorienteret didaktisk tilgang, der kan anvendes i Folkeskolen. Materialet er tiltænkt udskolingen, men yngre klasser har deltaget i et samarbejde med ældre klasser.

Tilgangen er baseret på tre forskellige lovende innovative læringstilgange som kan kombineres for at opnå den bedst mulige kobling mellem indlevelse, refleksion og personlig udvikling, så der sker ikke blot sker en kognitiv videns tilegnelse men en personlig bevidsthed og dannelsesproces som gør det muligt at relatere meningsfuldt til naturen fremadrettet:

A) Levende rollespil
B) Digitale medier, som gør det muligt at opleve og interagere med det ikke umiddelbart synlige i naturen
C) Mobile apps til måling af personlige bio-data som HRV, puls mm, i naturen.