Naturen i kroppen

Samspillet med menneske og natur kan forstås og gøres meningsfuldt gennem at tydeliggøre, hvordan naturen spiller ind på menneskets velbefindende, ved at lave målinger på puls, hjerterytme og andre indikatorer på stress og afslapning, som man ved at naturen kan have en positiv indflydelse på.

Denne form for indikatorer kan være væsentligt for at give eleverne baggrund for at koble erkendelse af den personlige oplevelse med naturens potentiale som trivselsfremmede rum.

Det var hensigten at få eleverne til at reflektere over subjektive oplevelser, og naturens betydning for den personlige fysiske og emotionelle harmoni og balance.

En dimension af projektet var derfor at inddrage elevernes relation til deres krop, gennem måling og refleksion over, hvordan de responderer på at være i naturen og oplever det.

Pernille Reenberg på Nyagerskolen har her lavet en film om elevernes arbejde med pulsmåling og afslapning i naturen: