EcoLearn – EcoMUVE

Læringsspillet EcoMUVE er udviklet af Harvard Universitetet for elever på mellemtrin og udskoling.
EcoMuve programmet giver mulighed for at afprøve og simulere øko-systemerne, som man har iagttaget og oplevet i naturen. Derigennem tydeliggøres ellers usynlige processer i naturen og muliggør refleksion over dem, og en oplevelse af handlemuligheder.
Der følges to forskellige biotoper, dammen og skoven. I spillet er der mulighed for at undersøge og indsamle data for forskellige tidspunkter i løbet af året og forsøge at finde forklaringer på forandringer.

Lærer Pernille Reenberg Nyagerskolen fortæller om forløb med EcoMUVE og EcoMobile:

Lærer Anne Mette Jensen, Hellebækskolen fortæller om udbytte af EcoMUVE i undervisningen:

Østerskov Efterskole arbejdede med EcoMUVE i en rollespilsramme og er derfor i uniformer:

4. klasse på Nyagerskolen har legende, entusiastisk og kollaborativ tilgang til spillet: