Hvad gør det for lærerne?

Materialet giver mulighed for, at inddrage elever, som ellers ikke interesserer sig for naturfag. De får øjnene op for hvor stor en del af deres liv, naturen egentlig udgør. Gennem at arbejde med en narrativ tilgang i f.eks. rollespil, haikudigte og mindfulness og i spillet i ecoMUVE knyttes viden om naturfag også til elevernes kropslige og følelsesmæssige erfaring på en ny måde.

Lærer Pernille Reenberg om perspektiver i videre arbejde:

Lærer Anne-Mette Jensen om perspektiver i videre arbejde: