Perspektiver for naturen i spil

I en tidsalder hvor naturen er under stigende pres globalt og nationalt, er det væsentligt at børn og unge udvikler relationer til naturen, både af hensyn til deres egen livskvalitet og for at give dem handlekompetencer så de kan være med til at bevare naturværdier fremover.

Projektet har gennem denne første fase udviklet og afprøvet nogle tilgange med fokus på at udvikle en naturbevidsthed gennem undervisning i nogle pilotforløb på mellemtrin og udskoling i grundskolen. Der er behov for videre udvikling af disse tilgange i samarbejde med lærere, elever og andre aktører på området.