Hvorfor sætte naturen i spil?

Naturen er under pres i vores moderne livsførelse, hvor børn og unge vokser op uden nødvendigvis at have nogen direkte relation til naturen. Uden en direkte oplevelse af naturen, dens betydning for livskvalitet, og en forståelse for konsekvenserne af menneskets indvirkning på naturen, kan det være vanskeligt at få nye generationer til at tage vare på naturen fremadrettet.

Lærer Pernille Reenberg, Nyagerskolen, om hvorfor naturen skal sættes i spil:

Lærer Anne-Mette Jensen Hellebækskolen: